06 nov 2014 15:13

Aanwijzing van zes leden van de samenwerkingscommissie voor de Brusselse instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zes leden van de samenwerkingscommissie voor de Brusselse instellingen aanwijst. 

Volgende ministers worden aangeduid als lid van de samenwerkingscommissie voor de Brusselse instellingen:

  • eerste minister Charles Michel 
  • de heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
  • de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen
  • de heer Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelinggsamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
  • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en federale culturele instellingen
  • de heer Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen