25 jul 2008 12:45

Aardgas en elektriciteit

Mensen met lage inkomens krijgen korting op hun aardgas- en elektriciteitsfactuur voor verwarming

Mensen met lage inkomens krijgen korting op hun aardgas- en elektriciteitsfactuur voor verwarming

De ministerraad heeft beslist de eindgebruikers die aardgas en elektriciteit gebruiken als verwarming een korting toe te kennen. Die korting bedraagt 75 euro voor aardgas en 50 euro voor elektriciteit. Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette biedt op die manier mensen met lage inkomens een extra steun. 

Wie kan een korting genieten?

De eindgebruiker van wie het jaarlijkse netto inkomen niet hoger is dan 23.282 euro, die niet het sociaal tarief geniet en die aardgas of elektriciteit gebruikt als hoofdverwarming van de woning.

De leverancier zal bij de eindfactuur een attest voegen dat de aanvrager moet invullen en naar FOD Economie sturen. FOD Economie betaalt de korting uit.