17 jul 2009 11:53

Aardgas en elektriciteit

Federale bijdrage voor aardgas en elektriciteit en distributietarieven voor aardgas en elektriciteit bevestigd

Federale bijdrage voor aardgas en elektriciteit en distributietarieven voor aardgas en elektriciteit bevestigd

De minister heeft in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat diverse koninklijke besluiten (*) bekrachtigt die de federale bijdrage voor aardgas en elektriciteit en de distributietarieven voor aardgas en elektriciteit bepalen.  Het voorstel van minister van Energie en Klimaat Paul Magnette regelt een juridische aangelegenheid. Het voorontwerp regelt ook de inwerkingtreding van de verschillende koninklijke besluiten.

Het voorontwerp van wet werd voorgelegd aan de gewesten en aan de Raad van State. Het wordt op het volgende overlegcomité besproken. 

(*) genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.