24 sep 2010 11:39

Aardgasmarkt

Fluxys-initiatief voor een sensibilisering rond de rol van België als aardgasdraaischijf voor Noordwest-Europa

Fluxys-initiatief voor een sensibilisering rond de rol van België als aardgasdraaischijf voor Noordwest-Europa

Op voorstel van de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, heeft de ministerraad akte genomen van het actieplan van Fluxys voor een nationale en internationale sensibilisering rond de rol van België als aardgasdraaischijf voor Noordwest-Europa.

In het vooruitzicht van de evoluties op de energiemarkt in de komende decennia, is het essentieel om te waken over de bevoorradingsveiligheid van aardgas. Daartoe is de te volgen weg de ontwikkeling van de rol van België als kruispunt voor aardgas voor de markt van Noordwest-Europa. Om deze reden wenst de federale regering een optimale aanpak te ontwikkelen, in overleg met de gasindustrie.

Fluxys heeft een roadmap opgesteld met een multidisciplinaire aanpak om te komen tot een nationaal en internationaal actieplan. Daarin worden drie grote assen ontwikkeld:

  • de rationalisering van het beleid inzake toekenning van vergunningen bij de bouw van infrastructuren voor aardgastransport,
  • een actieve en gecoördineerde gasdiplomatie,
  • de oprichting van een industrieel samenwerkingsverband.