11 jul 2008 11:25

Aardobservatie

Overeenkomst met Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde

Overeenkomst met Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met de aanvullende overeenkomst nr 6 gesloten tussen België en Frankrijk over de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde (Parijs, 12 oktober 2006).

De Belgische regering, via de POD Wetenschapsbeleid, en de Franse regering, via het CNES, zetten hun historische samenwerking voort in het kader van de aardobservatieprogramma's.

België heeft bijgedragen aan de opdrachten voor de vijf SPOT-programma's (système probatoire d'observation de la terre), waarvan het huidige vluchtmodel SPOT 5 een resolutie biedt lager dan 3 meter. België zal vanaf 2009 samen met Zweden en Oostenrijk deelnemen aan de ontwikkeling, de ontplooiing en de exploitatie van het Pléiades-model, dat een hogere resolutie (minder dan 1 meter) biedt voor de Europese aardobservatiemarkt.

Pléiades is een systeem van 2 initiële satellieten ontworpen voor dubbel gebruik. In dat opzicht gebeuren de programmering en de verwerving van gegevens via twee kanalen, een civiel kanaal en een defensiekanaal, en beantwoorden ze aan prioriteitsvoorwaarden.

De Belgische bijdrage beloopt 28,2 miljoen euro tegen courante economische voorwaarden en te betalen overeenkomstig een schema dat de periode 2004 tot 2015 dekt. De eerste bijdragen werden ingeschreven in de begroting van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Tegenover de Belgische bijdrage tot de financiering van het programma staat heel wat : 

  • betrokkenheid van het Belgische bedrijfsleven (contracten) bij de ontwikkeling en de bouw van de satellieten en het grondsegment
  • programmerings- en aankooprechten van gegevens tegen exploitatieprijs door de Belgische staat en haar aangewezen entiteiten, via het civiele kanaal
  • prioritaire programmerings- en aankooprechten tegen overeen te komen voorwaarden, via het defensiekanaal
  • gebruiksrechten voor dienstverlenende doeleinden door het Federaal Wetenschapsbeleid en de door hem bij het CNES erkende Belgische gebruikers