20 jul 2006 17:00

Accijnzen drankgelegenheden

Minder rompslomp voor cafés

Minder rompslomp voor cafés

Op initiatief van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne besliste de ministerraad om een aantal verouderde eisen waaraan cafes moeten voldoen alvorens een vergunning te krijgen af te schaffen. Het gaat om zeer specifieke vereisten, vastgelegd in de accijnswetgeving in het begin van de vorige eeuw. De gemeente moet bij de opening van een cafe of bij de heropening na een lange periode van sluiting door verbouwingen een aantal voorwaarden ter plaatse controleren. Die bestaan o.a. uit de minimumhoogte en het minimumvolume waaraan de gebruikte lokalen moeten voldoen. Dit brengt regelmatig horecazaken in de problemen: cafés die gevestigd zijn in historische gebouwen kunnen niet altijd aan dergelijke eisen voldoen. Deze kafkïaanse toestand kwam aan het licht dankzij verschillende meldingen van een gemeenten op het Kafka-meldpunt. Dankzij deze wetswijziging worden problemen voor verschillende cafés vermeden. De ministerraad gaf tegelijkertijd de opdracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om een aantal andere hygiënische eisen, die om historische redenen nog in de accijnswetgeving stonden, over te hevelen naar het FAVV.