07 nov 2013 17:33

Accijnzen op tabak verhoogd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de accijnzen op tabak verhoogt.

In overeenstemming met de beslissing van de regering om vanaf 1 januari 2014 de accijnzen voor sigaretten en rookwaren te verhogen, worden de accijnzen vastgelegd op:

Voor sigaretten:

  • accijns: 6,8914 euro per 1000 stuks
  • bijzondere accijns: 16,7 euro per 1000 stuks

Voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak:

  • accijns: 0 euro per kilogram
  • bijzondere accijns: 14,5 euro per kilogram

Het totaal van de accijnzen en de bijzondere accijnzen voor sigaretten mag niet minder bedragen dan 101% van het totaal van deze accijnzen die van toepassing zijn op de gewogen gemiddelde prijs. Voor de rooktabak is dat 102% van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs. Voor de sigaren mag het totaal niet minder bedragen dan 100% van de totale fiscaliteit (accijnzen, bijzondere accijns en btw).

ontwerp van koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak