20 mrt 2014 17:56

Actieplan 2014 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De ministerraad keurt het actieplan 2014 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) goed. Het plan vermeldt de acties die de inspectiediensten in 2014 zullen uitvoeren op het vlak van de strijd tegen de bijdragefraude, de uitkeringsfraude en het zwartwerk.

Het actieplan heeft de ambitie om een globaal overzicht te geven van de prioriteiten van de inspectiediensten in 2014 op het vlak van de strijd tegen de sociale fraude. Een onderdeel is gewijd aan de uitvoering van maatregelen die eind november 2013 werden genomen om de sociale dumping te bestrijden.