08 dec 2017 12:59

Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping

De ministerraad keurt het actieplan 2018 goed op het vlak van sociale fraudebestrijding. 

In uitvoering van het regeerakkoord keurt de regering jaarlijks een actieplan sociale fraudebestrijding goed, met bijzondere aandacht voor sociale dumping. Het actieplan 2018 is het resultaat van een actieve en constructieve bijdrage van diverse federale instellingen en diensten. Het beoogt zowel de arrondissementscellen, de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) alsook de inspectiediensten.

Het actieplan is gebaseerd op de vijf strategische doelstellingen waarover overeenstemming is bereikt met alle betrokken actoren: 

  • verlagen van de lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid van 'sociale fraude plegen' te doen afnemen
  • eenvoudigere wetgeving en administratie om transparantie en compliance te verhogen
  • vergroten van de pakkans
  • verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten
  • bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, inclusief een verbeterde samenwerking in de strijd tegen sociale fraude in Europese context