22 mei 2021 11:03

Actieplan over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van actieplan over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen in het kader van de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie.

België heeft een lange traditie in het garanderen van een sociale bescherming voor iedereen en onderschrijft daarom de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor een toegankelijke sociale bescherming en de daaruit voortvloeiende beginselen. Bijgevolg is het van belang om zelf een gedegen actieplan in te dienen, en zo een bijdrage te leveren aan de opwaartse sociale convergentie binnen de Europese Unie en de werking van de open methode van coördinatie inzake sociaal beleid.

De ministerraad gaat akkoord met het in dit kader opgestelde ontwerp van actieplan, zonder voorafname te nemen op de uitwerking van de individuele maatregelen daarin vervat. Daarnaast verzoekt ze:

  • de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen om de Nationale Arbeidsraad en het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen nauw te betrekken bij de verdere uitwerking en implementatie
  • de Minister van Sociale Zaken het actieplan in te dienen bij de Europese Commissie en het Social Protection Committee