11 jul 2008 11:25

Actieplan ter bestrijding van mensenhandel

Goedkeuring van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel

Goedkeuring van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel

De ministerraad heeft het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel goedgekeurd dat minister van Justitie Jo Vandeurzen voorlegde. Het actieplan maakt de balans op van het beleid dat de regering sinds de oprichting van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel heeft gevoerd. Het bepaalt ook de belangrijke accenten en projecten die de regering tijdens de komende jaren zal uitwerken.     

Het plan voorziet in een aantal engagementen op korte en lange termijn. Op korte termijn wil het plan de internationale voortrekkersrol van België op het vlak van de strijd tegen de mensenhandel behouden. Op lange termijn wil het plan de vraag,  die vormen van mensenhandel genereert, terugdringen en de uitdrukkelijke maatschappelijke afkeuring van elke vorm van uitbuiting van mensen bevorderen. 

Het plan omvat projecten op preventief en repressief vlak. Daarnaast besteedt het ook aandacht aan de hulp aan slachtoffers en de informatie van het publiek.