24 sep 2021 13:53

Actieplan ter Promotie van de Fiets: uitvoering op federaal niveau

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met de uitvoering, op federaal niveau, van een Actieplan ter Promotie van de Fiets 2021-2024.

In het regeerakkoord heeft de federale regering zich tot doel gesteld een ambitieuze modal shift door te voeren. Actieve mobiliteit en in het bijzonder fietsen spelen daarbij een centrale rol. Gezien de positieve effecten op de gezondheid, de economie en het klimaat hebben alle beleidscellen samen een Actieplan ter Promotie van de Fiets opgesteld, zoals dat ook in andere Europese regio's en landen wordt gedaan. Om dit actieplan te bundelen, bekendheid te geven en zichtbaar te maken, werd een logo ontworpen en een algemene naam bedacht: Be Cyclist.

Het actieplan bestaat uit maatregelen die uitsluitend gebaseerd zijn op federale bevoegdheden, elk binnen de bevoegdheid van zijn/haar minister of staatssecretaris. Elke minister en staatsecretaris zorgt apart voor de nodige goedkeuring en uitvoering van zijn/haar maatregelen.

Het plan zelf heeft het karakter van een intentieverklaring. De maatregelen zijn verzameld, gestructureerd en gepland om een plan voor 2021-2024 te vormen. Het plan zal eenmaal per jaar worden geëvalueerd, in september. Bij de laatste evaluatie in 2023 zal ook een eindverslag worden opgemaakt.