20 nov 2021 17:50

Actieplan ter verbetering van de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van KMO's David Clarinval akkoord met een gemeenschappelijk actieplan ter verbetering van de toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. 

Het actieplan beoogt heel concreet de relaties tussen de Belgische kmo’s en de aanbestedende overheden te verbeteren door te zorgen voor meer transparantie, een grotere soepelheid, een betere kennis van de regels en goede praktijken, en door meer vertrouwen tot stand te brengen tussen die potentiële partners.

De acties die geïdentificeerd werden om dat te bereiken, hebben tot doel:

  • het efficiënter maken van overheidsopdrachten en dat zowel voor de opdrachtnemer als -gever
  • meer transparantie in alle stadia van de aanbestedingsprocedure met het oog op betere informatie voor de economische operatoren en een gezondere mededinging
  • een vereenvoudiging van de aanbestedingsprocedure vanuit het perspectief van de kmo’s
  • zowel de aanbestedende overheden als de kmo’s op te leiden, te informeren en te begeleiden

Die combinatie van acties zal op termijn leiden tot een federaal aankoopbeleid meer op maat van de kmo’s, tot overheidsopdrachten die toegankelijk zijn voor kmo’s, tot correct geïnformeerde en opgeleide aanbesteders en kmo’s, en tot een structurele en kwaliteitsvolle monitoring van de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten.