17 feb 2023 18:35

Actieplan in uitvoering van de werkgelegenheidsconferentie 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne het actieplan in uitvoering van de werkgelegenheidsconferentie 2021 goed.

In september 2021 werd een werkgelegenheidsconferentie georganiseerd met als thema ‘Harmonieuze eindeloopbanen’.

Op basis van de inbreng van diverse stakeholders, waaronder de sociale partners, en het resultaat van de werkzaamheden tijdens de conferentie zelf, werd een actieplan opgesteld.

Het actieplan omvat de volgende maatregelen:

 • Sectorale penibiliteitsfondsen
 • Zachte landingsbanen
 • Actualiseren cao nr. 103
 • Evaluatie van de RSZ-doelgroepvermindering arbeidsduurvermindering
 • Werkplekleerplaatsen
 • Opleidingsluik sociaal plan
 • Actualiseren cao’s nrs. 39 (invoering van nieuwe technologieën) en 104 (werkgelegenheidsplan oudere werknemers)
 • Opleidingsplannen en individueel recht op opleiding
 • Monitoring van de oorzaken van de tekorten aan arbeidskrachten
 • Bestrijden van discriminatie
 • Bestrijden van onvrijwillig deeltijdse tewerkstelling
 • Evaluatie van het reglementair kader inzake loopbaansparen

De ministerraad keurt het actieplan goed en mandateert de minister van Werk om in overleg met de sociale partners de verschillende maatregelen verder uit te werken.