11 mei 2012 11:22

Actieplan van het College voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude 2012-2013

Het College voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude legde de ministerraad zijn actieplan 2012-2013 voor.

Het actieplan bevat een coherent geheel van acties die de slagkracht, de samenwerking en de coördinatie van de aanpak van de grote georganiseerde sociale en fiscale fraude versterken. Het bestaat uit drie hoofdstukken:

  • fiscale aspecten
  • sociale aspecten
  • transversale aspecten van de fraudebestrijding

Het plan kwam tot stand dankzij de bijdrage van de leden van het  College voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude stelt jaarlijks een ontwerp van actieplan op dat ter goedkeuring aan het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgelegd.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude ziet toe op een gecoördineerde uitvoering van het jaarlijkse actieplan. Het College brengt ook verslag uit aan het Comité met betrekking tot de uniforme toepassing van de wetgeving in heel het land.

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt voorgezeten door de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding. Het bestaat uit de leidende ambtenaren van de sociale, fiscale en gerechtelijke diensten, alsook van de politiediensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.