16 dec 2011 12:30

Activa-regeling

Gelijkstelling van een win-win-werkuitkering met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende

Gelijkstelling van een win-win-werkuitkering met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende

De periode gedekt door een win-win-werkuitkering wordt gelijkgeschakeld met een inschrijvingsperiode als niet-werkende werkzoekende. De ministerraad keurt hierover op initiatief van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed*. 

De werknemer moet evenwel binnen de drie maanden na het einde van zijn win-win-tewerkstelling een werkkaart aanvragen. De gelijkschakeling vergemakkelijkt de overgang naar de activa-maatregel. Het activa-voordeel wordt echter verminderd met twaalf maanden als de werknemer onder de win-win-voorwaarden was tewerkgesteld in 2011 of met achttien maanden indoen onder win-win-voorwaarden in 2010.

Om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, hebben bruggepensioneerden nu eveneens toegang tot het activa-voordeel. 

* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.