23 dec 2008 11:00

Activeren van risicokapitaal Vlaanderen

Bepaling van de afrekening van het belastingkrediet dat de Vlaamse regering toekende voor deelname in ARKimedes-fondsen en winwinlening

Bepaling van de afrekening van het belastingkrediet dat de Vlaamse regering toekende voor deelname in ARKimedes-fondsen en winwinlening

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een koninklijk besluit goedgekeurd dat de afrekeningsmodaliteiten vaststelt voor de Vlaamse winwinlening en het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen voor de aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 (*).

Het ontwerp regelt de compensatie door de Vlaamse overheid van de toekenning aan belastingplichtigen van een belastingkrediet en belastingvermindering voor bestedingen in de ARKimedes-fondsen en de winwinlening. De compensatie is gebaseerd op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.  

(*) decreet van de Vlaamse regering van 19 december 2003 en decreet van 19 mei 2006.