26 mrt 2015 12:42

Activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de inning te activeren van de bijdrage van 0,10 % in hoofde van de werkgevers ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2015-2016, bij gebrek aan interprofessioneel akkoord. Dit nieuwe ontwerp van koninklijk besluit is noodzakelijk om een nieuwe wettelijke basis te voorzien opdat de bevoegde instanties de bijdragen verschuldigd in hoofde van de werkgevers zouden kunnen innen voor de jaren 2015-2016. Het vorige besluit had slechts betrekking op de jaren 2013-2014.    

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016