07 sep 2012 18:05

Activiteitensverslag van de coördinatiegroep van het GALILEO-project

Minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette stelde de ministerraad het activiteitenverslag van de interministeriële coördinatiegroep GALILEO voor, het civiele mondiale satellietnavigatiesysteem van het Europese Ruimtevaartagentschap en de EU (Civil Global Navigation Satellite).

De interministeriële coördinatiegroep staat in voor de coherentie van de acties op nationaal vlak, bereidt de internationale acties voor en coördineert de politieke, industriële en administratieve aspecten van het project. In het verslag komen de dossiers aan bod die de coördinatiegroep in 2010-2011 heeft behandeld en de belangrijke dossiers die op de agenda staan.