29 jan 2016 14:15

Activiteitenverslag 2012-2014 van de interministeriële coördinatiegroep Galileo

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs kennis van het activiteitenverslag 2012-2014 van de interministeriële coördinatiegroep Galileo (ICGG).

Het verslag bevat een overzicht van de inhoud van verschillende vergaderingen van de ICGG en de belangrijkste dossiers die tijdens die vergaderingen werden behandeld van 2012 tot 2014. Het gaat vooral om dossiers over de testen Public Regulated Service (PRS), Galileo Integrated Logistics Support Center (GILSC) en het Galileo Experimental Sensor Station.

Het verslag detailleert ook de dossiers waarop de politieke overheden zich, in het kader van Galileo, de komende maanden en jaren op zullen moeten toespitsen, waaronder de eventuele installatie van het GILSC, de toegang tot de PRS, de initiële diensten van Galileo of de ontwikkeling van de commerciële dienst.

De interministeriële coördinatiegroep Galileo (ICGG) werd opgericht na een beslissing van de ministerraad van 14 juli 2009. De ICGG is een platform dat onder andere vertegenwoordigers van de kabinetten verzameld om informatie uit te wisselen en om het programma Galileo te coördineren. Galileo is een programma van de Europese Unie dat wordt opgezet in samenwerking met het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA). Het doel ervan is om Europa uit te rusten met een eigen satellietnavigatiesysteem en waarvan de diensten in de loop van 2016 worden verwacht.