17 mei 2024 20:12

Activiteitenverslag 2024 en benoeming Studiecommissie voor overheidsinvesteringen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine akte van het activiteitenverslag 2024 van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen (SCOI), keurt het principe goed van de voortzetting van zijn financiering voor de periode 2025-2026 vóór een nieuwe evaluatie, en keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed ter benoeming van een lid.

Florence Lepoivre vervangt Estelle Ceulemans als lid bij het SCOI, wiens mandaat zij zal vervolledigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.