25 nov 2022 18:00

Actualisatie van het loonplafond voor het betaald educatief verlof 2022-2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het loonbedrag voor betaald educatief verlof in het schooljaar 2022-2023 vastlegt.

Bij gebrek aan een voorstel inzake het educatief verlof in het interprofessioneel akkoord voorziet de wetgeving erin dat het bedrag van het loonplafond kan worden bepaald bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het bedrag wordt dan jaarlijks aangepast op basis van de evolutie van de index.

Voor het schooljaar 2022-2023 legt het ontwerp van koninklijk besluit de begrenzing van het bedrag van het loon dat de werknemer ontvangt voor de betaalde uren educatief verlof vast op:

  • 3 170 € bruto per maand van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 (overschrijding van de spilindex in augustus 2021 en december 2021)
  • 3 364 € bruto per maand vanaf 1 januari 2023 tot 31 augustus 2023 (overschrijding spilindex in februari 2022, april 2022 en juli 2022)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen