16 jun 2023 17:02

Actualisering omzendbrief inzake federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra de Sutter en staatssecretaris voor begroting Alexia Bertrand akkoord met de actualisering van de omzendbrief nr. 712 inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024.

Omzendbrief nr. 712Bis actualiseert de vastleggingslimieten 2023 en 2024 zoals vermeld in omzendbrief nr. 712. De wijziging komt er als gevolg van beslissingen betreffende de begrotingscontrole, genomen tijdens de ministerraad van 28 april 2023.