22 jul 2015 17:46

Actualisering van de tarieven voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de tarieven voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid.

Het ontwerp beoogt een actualisering van de historische tarieven die, gezien de evolutie van de technologie, momenteel veel hoger liggen dan de huidige reële kostprijs. Het maakt tevens een aanzienlijke besparing op het budget van de gerechtskosten mogelijk. Bovendien wordt ook de procedure voor de DNA-analyses zodanig aangepast dat analyses die weinig perspectief bieden op een nuttig resultaat, vroegtijdig afgebroken kunnen worden.

De erkende laboratoria zullen betrokken worden in de tweejaarlijkse evaluatie van het koninklijk besluit.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet (II) van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid