17 mei 2024 20:12

Actualisering van het interdepartementale mechanisme voor noodhulp B-FAST

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het interdepartementale mechanisme voor noodhulp B-FAST, Belgian First Aid and Support Team.

Na 20 jaar is op basis van de lessen uit operaties in het buitenland en de aanbevelingen van audits een nieuwe strategische visie voor B-FAST goedgekeurd door de ministerraad van 5 april 2024. Het doel ervan is om het B-FAST-mechanisme beter te laten inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen. De belangrijkste principes van deze nieuwe strategische visie dienden als basis voor het opstellen van een nieuw koninklijk besluit tot oprichting van de B-FAST-structuur, die het koninklijk besluit van 28 februari 2003 vervangt.

  • naast het sturen van noodhulpmateriaal en het inzetten van experten of modules in het buitenland, wordt het organiseren van medische evacuaties naar België genoemd als een van de mogelijke operaties
  • het sturen van een multidisciplinair verkenningsteam ter plaatse, om de situatie vanaf het begin te analyseren, wordt aangemoedigd
  • de maximale duur van een B-FAST-operatie wordt verlengd van de huidige tien dagen tot maximaal drie maanden
  • het zal ook mogelijk worden gemaakt om een team van experten in te zetten voorafgaand aan een crisis, om het reactievermogen van het getroffen land te versterken
  • de mogelijkheid om op te treden in zones met een veiligheidsrisico kan ook worden overwogen
  • de capaciteiten van B-FAST worden verder ontwikkeld

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.