08 jul 2022 16:55

Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van de nieuwe toepassing voor het beheer van verkiezingsuitslagen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerpaddendum bij het samenwerkingsakkoord van 3 november 2015 met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor het beheer van kandidaturen en het doorsturen van verkiezingsuitslagen.

Het samenwerkingsakkoord van 2015 regelde met name de financiële verdeling van de initiële ontwikkelingskosten van de toepassing "Martine" tussen de betrokken partijen. In artikel 6 van dit samenwerkingsakkoord wordt bepaald dat het evolutief onderhoud van de toepassing ten laste is van elke partij naargelang de verkiezing waarvoor ze bevoegd is.

Met het oog op de gelijktijdige verkiezingen (Europees Parlement - Kamer - Gewesten/Gemeenschappen) van mei/juni 2024 en de lokale verkiezingen van oktober 2024, bereiden de federale, gewestelijke en gemeenschapsadministraties de nodige evolutieve wijzigingen voor die verkiezingen voor. Net als voor de initiële ontwikkeling van de toepassing "Martine" heeft men er duidelijk belang bij om de kosten van de gemeenschappelijke evoluties van deze toepassing te verdelen tussen de verschillende partijen van het samenwerkingsakkoord. Dat levert elke partner immers een schaalvoordeel op. Er werd dus bij het initiële samenwerkingsakkoord van 2015 een ontwerpaddendum opgesteld om de verdeelsleutel tussen de partijen vast te leggen voor gemeenschappelijke bestellingen inzake het evolutief onderhoud van de toepassing "Martine".

Het ontwerpaddendum wordt aan het Overlegcomité voorgelegd.