15 sep 2017 16:57

Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerpaddendum goed bij het samenwerkingsakkoord van 2008 tussen de federale staat en het Vlaams Gewest betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem.

Het samenwerkingsakkoord van 2008 tussen de federale staat en het Vlaams Gewest vormde het kader voor de ontwikkeling van het huidige elektronische stemsysteem. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hebben zich respectievelijk in 2011 en in 2017 aangesloten bij dit akkoord.

Ter gelegenheid van de verkiezingen van mei 2014 heeft het College van deskundigen een reeks aanbevelingen geformuleerd die wijzigingen aan de elektronische stemsystemen vereisen, zowel in de hardware als in de software.

Het elektronische stemsysteem wordt zowel voor de gewestelijke en de gemeenschapsoverheden gebruikt (tijdens de lokale verkiezingen) als door de federale overheid (tijdens de Europese, federale en gewestelijke/gemeenschapsverkiezingen). Het zou dus gunstig zijn dat alle betrokken overheden gemeenschappelijke wijzigingen aanbrengen aan deze systemen, zodat de kosten hiervan kunnen worden verdeeld. Het samenwerkingsakkoord van 2008 voor de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem had er echter geen rekening mee gehouden dat dergelijke gemeenschappelijke opdrachten tot wijzigingen mogelijk waren. Het ontwerpaddendum bepaalt dus dat de federale overheid en de betrokken deelgebieden samen aan de leverancier van het elektronische stemsysteem de opdracht kunnen geven tot wijzigingen aan het elektronische stemsysteem (hardware of software). De door de leverancier gefactureerde kosten voor deze wijzigingen zijn voor 50% ten laste van de federale overheid en voor 50% ten laste van de betrokken gefedereerde overheden.