20 jul 2006 17:00

Administratief en logistiek kader van politiediensten

Verfijning en verbetering van rechtspositie van politiediensten

Verfijning en verbetering van rechtspositie van politiediensten

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde een voorontwerp van wet voor dat bepaalde aspecten wijzigt van het statuut van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten (CALOG). De bedoeling is om het statuut van de CALOG-personeelsleden aan te passen en te valoriseren. Er komt een nieuw loopbaanconcept met gecertificeerde opleidingen, een regeling van rechtsbijstand en zaakschade, maatregelen voor de moederschapsbescherming... De krachtlijnen van het nieuwe statuut zijn al besproken met de representatieve vakorganisaties. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.