29 mrt 2024 16:57

Administratiekosten aan de verzekeringsinstellingen voor 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor 2024 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

De bedragen van de aan de verzekeringsinstellingen toegekende administratiekosten voor 2024 worden vastgesteld op:

  • 1 285 441 000 euro voor de vijf landsbonden
  • 22 804 000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.