11 jun 2021 16:11

Administratiekosten die aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend voor 2020 en 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de administratiekosten die voor de jaren 2020 en 2021 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend.

De bedragen van de aan de verzekeringsinstellingen toegekende administratiekosten worden vastgesteld op:

  • voor 2020:
    • 1.084.478.000 euro voor de vijf landsbonden
    • 19.239.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
  • voor 2021:
    • 1.120.916.000 euro voor de vijf landsbonden
    • 19.885.000 euro voor de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.