17 jul 2009 11:53

Administratieve vereenvoudiging

Resultaten van het vereenvoudigingsbeleid

Resultaten van het vereenvoudigingsbeleid

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft de ministerraad de resultaten van het vereenvoudigingsbeleid van de federale regering voorgelegd. 

Onder de resultaten bevindt zich ook het meetrapport van administratieve lasten 2008 dat een overzicht geeft van de metingen die de Dienst voor administratieve vereenvoudiging in 2008 heeft uitgevoerd. Zo zijn de administratieve lasten voor burgers en ondernemingen in 2008 met 92,87 miljoen euro gedaald. 88% daarvan is het gevolg van een wijziging in regelgeving. Het gebruik van e-govermenttoepassingen is verantwoordelijk voor de overige 11,8%.

Daarnaast heeft de ministerraad de minister voor Ondernemen de opdracht gegeven om met de bevoegde ministers van de deelregeringen te overleggen om een gemeenschappelijke reductiedoelstelling vast te leggen. Ten slotte heeft de ministerraad kennis genomen van het federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2009-2011. De Dienst administratieve vereenvouding zal elke zes maanden verslag uitbrengen over de voortgang van het plan.