08 okt 2010 13:04

Adoptie-uitkeringen

Verhoging van de adoptie-uitkeringen voor zelfstandigen

Verhoging van de adoptie-uitkeringen voor zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de adoptie-uitkeringen voor de zelfstandigen vanaf 1 augustus 2009 met 2% verhoogt. 

Na de revalorisatie met 2% bedraagt deze forfaitaire uitkering 308,22 euro per week, zoals dat reeds het geval is voor de moederschapsuitkeringen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006.