07 nov 2016 15:54

Adres en programmawijziging : Sinterklaas en Kerstmis, opgelet voor vergiftigde geschenken ! De Douane strijdt tegen namaakproducten !

Bezoek van de pers aan de controlepost van de Douane te Bierset in aanwezigheid van de Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren.

Om zich een beeld te kunnen vormen van de manier waarop de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zich kwijt van haar taak als bestrijder van namaak wordt de pers uitgenodigd op een uitzonderlijk bezoek aan de post voor controle en inbeslagname te Bierset. De Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt en de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen zullen de namiddag afsluiten en beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.

Wanneer ? Dinsdag 8 november om 15 u.

Waar ? Afspraak in rue de l'aéroport, Bâtiment 50, 4460 Grace-Hollogne. Parking P1, P2 et P3 zijn toegankelijk en er worden kaarten uitgedeeld om de parking te verlaten.

PROGRAMMA
15.00 - 15.15 : Inleiding door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de Stichting NANAC
15.15-15.25 : Partnerschap Douane-handel : visie van een fretafhandelaar
15.25 : Bezoek van de opslagplaats

  • Controlemethode en inbeslagnames Douane
  • Gebruik van selectiemethodes en -technieken
  • Vertonen van recent in beslag genomen namaakgoederen

16.00 : Toespraak door de Minister van Financiën van de Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt et de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren.

16.15 – 16.45 : Mogelijkheid tot Interviews en koffie