19 mrt 2024 13:22

Advies over het ontwerp van herziening van het Nationaal Energie-Klimaatplan 2030

Op vraag van CONCERE en de Nationale Klimaatcommissie hebben de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een advies uitgebracht over het ontwerp van herziening van het Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 (NEKP), en in het bijzonder over de transversale aspecten en algemene coherentie van het ontwerp van NEKP. 

Na verschillende adviezen (waaronder CRB 2018-1750, FRDO 2019a02, CRB 2019-2001), en twee adviezen met vijf regionale adviesraden (Brupartners, CERBC, CESE Wallonie, MinaRaad, SERV) in 2019 en 2023, leveren de FRDO en de CRB zo een nieuwe bijdrage met het oog op de definitieve versie van het geactualiseerde NEKP, dat in juni 2024 bij de Europese Commissie moet worden ingediend.

De Raden dringen er op aan dat alle aanbevelingen van de Europese Commissie over het NEKP en over het ontwerp van herziening ervan, worden meegenomen in de definitieve versie van het document, inclusief de laatste aanbevelingen van 23 februari 2024. De Raden zijn het eens met verschillende opmerkingen van de EC, met name dat de ambitieniveaus van de verschillende onderdelen van de ontwerptekst niet volstaan om de doelstellingen van de Europese Unie te bereiken.

In hun advies wijzen de Raden op maatregelen in het domein van mobiliteit, vervoer en energie, waar coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus essentieel is. Deze maatregelen zouden een toepassing moeten vormen van het mutualiteitsbeginsel, waarbij elk beleidsniveau ernaar streeft om de doeltreffendheid van alle andere niveaus te versterken.  Daarom roepen ze de regeringen op om te analyseren hoe ze andere regeringen kunnen helpen om hun doelstellingen te bereiken, en om de daaruit voortvloeiende maatregelen te nemen.

U vindt het advies op onze site via deze link: 02 | Advies over de herziening van het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP) - FRDO (frdo-cfdd.be)

Contact: Marc Depoortere, directeur FRDO: marc.depoortere@frdo-cfdd.be | 02 743 31 58