19 nov 2010 14:38

Adviesraad van burgemeesters

Verlenging van het mandaat van de leden van de Adviesraad van burgemeesters

Verlenging van het mandaat van de leden van de Adviesraad van burgemeesters

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de huidige leden van de Adviesraad van burgemeesters verlengt tot de nieuwe regering hun vernieuwing of opvolging kan regelen. Het mandaat van de huidige leden van de Raad verviel op 15 juni 2010.

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wijzigt het koninklijk besluit van 23 mei 2007 tot aanwijzing van de leden van de Adviesraad van burgemeesters.