15 mei 2009 12:25

Adviesraad van burgemeesters

Vervanging van de burgemeester van Turnhout

Vervanging van de burgemeester van Turnhout

Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de heer Francis Stijnen aanwijst als effectief lid van de adviesraad van burgemeesters. Als burgemeester van Turnhout vertegenwoordigt hij een gemeente die tot een Vlaamse politiezone behoort met meer dan 100.000 inwoners.

Hij vervangt de heer Marcel Hendrickx, voormalig burgemeester van Turnhout.