04 dec 2009 17:29

Afghanistan

De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van de Eerste Minister een samenhangend pakket goed van beslissingen over de bijdrage van ons land in het kader van de inspanningen die de internationale gemeenschap levert in Afghanistan.

De Ministerraad keurde vandaag op voorstel van de Eerste Minister een samenhangend pakket goed van beslissingen over de bijdrage van ons land in het kader van de inspanningen die de internationale gemeenschap levert in Afghanistan.

België heeft er altijd naar gestreefd om civiele en  militaire inspanningen op elkaar af te stemmen met het oog op een geïntegreerde aanpak van de problemen in het land: wederopbouw, veiligheid, indijken van opiumteelt en drugstrafiek, maatschappijopbouw, strijd tegen corruptie, de bevordering van mensenrechten en de strijd tegen het internationale terrorisme.  Dit strookt ook met de strategie die de Amerikaanse president Obama in zijn recente speech uiteenzette.
België bevestigt vandaag de ontplooiing van een tweede OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) in Kunduz, waar onze troepen nu ook al een bijdrage leveren aan het Duitse PRT (Provincial Reconstruction Team). Dit komt bovenop de voortzetting van de huidige militaire inspanningen, die in de loop van 2010 zullen geëvalueerd worden, mede met het oog op het tijdig en onderbouwd nemen van de beslissingen inzake de duur van dit engagement. Na de ontplooiing van deze tweede OMLT zal de Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan oplopen tot 600 eenheden.
Ons land zal ook twee of drie politiemensen en één magistraat leveren in het kader van de Eupolmissie. Het doel van die missie is enerzijds bij te dragen tot een duurzame en effectieve civiele politiedienst en anderzijds het verder uitbouwen van een volwaardig en onafhankelijk Afghaans rechtssysteem.
Een speciale gezant voor Afghanistan – Pakistan zal afgevaardigd worden vanuit de FOD Buitenlandse Zaken. Op die manier zal ons land vertegenwoordigd zijn in het strategisch overleg in de internationale informele groep onder leiding van Richard Holbrooke.
De Belgische regering herhaalt haar bereidheid om via ontwikkelingssamenwerking bij te dragen aan de wederopbouw en de ontwikkeling van de Afghaanse samenleving en economie. Ze wil daarvoor ook de nodige middelen voorzien. Dit kan echter niet zonder voorafgaandelijke garanties van de te vormen Afghaanse regering inzake goed bestuur en de strijd tegen corruptie.  President Hamid Karzai sprak zich in die zin al uitdrukkelijk uit bij zijn eedaflegging.