20 jul 2006 17:00

Aflevering van farmaceutische specialiteiten

Nieuw vergoedingsstelsel van de apothekers voor de aflevering van farmaceutische specialiteiten

Nieuw vergoedingsstelsel van de apothekers voor de aflevering van farmaceutische specialiteiten

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de vergoeding voor de aflevering van farmaceutische specialiteiten. Het voorontwerp stelt een nieuw vergoedingsstelsel in voor de apotheker dat van toepassing is op de terugbetaalbare geneesmiddelen. De vergoeding voor de aflevering van een geneesmiddel zal bestaan uit een forfaitair honorarium per aflevering en een economische marge, berekend op de prijs. De geneesmiddelen zullen worden ingedeeld in groepen, op basis van hun rangschikking in de ATC-classificatie en op grond van hun prijs. Een nieuw mechanisme in het ontwerp biedt waarborgen voor het budget van de ziekteverzekering en de inkomenszekerheid van de apothekers als beroepsgroep. Het stelsel omvat ook correctiemechanismen als het maximum overschreden wordt of het minimum niet gehaald wordt. De prijs die de patiënt betaalt wijzigt niet door het nieuwe systeem.