17 feb 2023 18:35

Aflevering van inlichtingen door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat de rechtsgrondslag voor de aflevering van inlichtingen door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) versterkt.

Het voortonwerp van wet beoogt het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten te wijzigen om zo een rechtsgrondslag te creëren voor de aflevering van inlichtingen door de AAPD. Concreet gaat het om inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.

Tegelijk worden een aantal daarmee gerelateerde bepalingen in de wetboeken aangepast om ze te actualiseren, te moderniseren of te vereenvoudigen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.