02 dec 2011 10:59

Afrikaanse ontwikkelingsbank

Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank (bevestiging)

Deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (bevestiging)

De ministerraad zal door bemiddeling van minister van Financiën Didier Reynders, de gouverneur van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank voor België, zijn deelname aan de zesde algemene kapitaalsverhoging van de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank bevestigen (zie ook persbericht van 20 juli 2010). De vastlegging ingeschreven op de begroting 2011wordt verhoogd van 12 490 000 euro naar 19 471 336,64 euro door de reaffectatie van bestaande kredieten voor 2011. De verhoging is het gevolg van de wijziging van de wisselkoers en is nodig om het traditionele aandeel van België in de bank op 0,641% te behouden.

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank draagt bij tot de economische en sociale ontwikkeling van Afrika door leningen aan Afrikaanse landen toe te kennen om bepaalde ontwikkelingsprojecten te financieren en om structurele en sectorale aanpassingsprogramma's te ondersteunen. 77 staten zijn lid van de bank. De stortingen tellen mee in de inspanning om 0,7% van het Belgische BNI te besteden aan ontwikkelingshulp.