07 dec 2018 16:54

Afschaffing van de verplichte publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten.

Het ontwerp schaft de verplichting af om de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten te publiceren als bijlage bij het koninklijk besluit van 12 januari 1970. Voortaan zal dus niet meer telkens een koninklijk besluit moeten genomen worden voor elke wijziging van deze algemene voorwaarden.

De wijziging heeft ook tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet meer gepubliceerd zullen worden in het Belgisch Staatsblad. De publicatie van de algemene voorwaarden op de website van bpost volstaat echter om een voldoende publiciteit te verzekeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst