11 sep 2015 15:16

Afsluiten van een overeenkomst van huuroverdracht voor het vredegerechtsgebouw in Arendonk

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een overeenkomst van huuroverdracht voor het gebouw waarin het vredegerecht van Arendonk is gevestigd.

Sedert 1 juli 2000 huurt de gemeente Arendonk een gebouw voor het vredegerecht, gelegen Hoge Mauw 39.  Met de wet van 25 april 2014 wordt de bevoegdheid tot huisvesting van de vredegerechten overgedragen van het gemeentelijke naar het federale niveau. In afwachting van de herhuisvesting van het vredegerecht wordt een overeenkomst van huuroverdracht afgesloten waarmee de Regie der Gebouwen vanaf 1 juli 2015 het huurcontract overneemt van de gemeente. Het contract blijft jaarlijks opzegbaar zodat er voldoende flexibiliteit is om het gebouw op korte termijn te verlaten voor een geschikte herhuisvesting.