13 feb 2009 15:12

Afval van winningsindustrieën

Omzetting van de Europese richtlijn over het beheer van afval van winningsindustrieën

Omzetting van de Europese richtlijn over het beheer van afval van winningsindustrieën

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de lokale overheden verplicht nood- en interventieplannen voor de afvalvoorzieningen van winningsindustrieën op te stellen. 

Het ontwerp zet het onderdeel van richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 dat onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken valt, in Belgisch recht om. 

De gouverneur moet voor elke afvalvoorziening van een winningsindustrie van categorie A een bijzonder nood- en interventieplan opstellen. Winningsindustrieën zijn instellingen en ondernemingen die zich bezighouden met de bovengrondse of ondergrondse winning van mineralen voor commerciële doeleinden door middel van boren of behandeling van materiaal.

Het nood- en interventieplan legt de maatregelen vast die moeten worden genomen buiten de site in geval van een zwaar ongeval. De doelstelling is om zware ongevallen te beperken en te beheren, en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu te beperken. Het plan moet de maatregelen vastleggen die nodig zijn voor de beperking van de schade en het herstel van de situatie en het milieu. Daarnaast moet het maatregelen bevatten over de informatieverstrekking aan het publiek, de diensten en de overheden.