12 dec 2003 18:45

Agenda Premier Verhofstadt - 20031212

Agenda Eerste Minister Guy Verhofstadt

Agenda Eerste Minister Guy Verhofstadt

Maandag 15 december 2003 10.00u: Partijbureau Melsensstraat 34, 1000 Brussel Dinsdag 16 december 2003 11.00u: Inhuldiging gebouw Federale en Lokale Politie Politiekantoor, Leuven Woensdag 17 december 2003 08.00u: Kern Wetstraat 16, 1000 Brussel 14.30u: Debriefing Europese Raad Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel Donderdag 18 december 2003 Vrijdag 19 december 2003 08.00u: Ministerraad Wetstraat 16, 1000 Brussel 14.00u: Persbriefing Hertogstraat 4, 1000 Brussel Zaterdag 20 december 2003 Zondag 21 december 2003