09 mrt 2017 17:37

Agenda van de elektronische ministerraad van 10 maart 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Regie der Gebouwen: Aanpassing van het behoeftenprogramma voor het nieuwbouwproject voor de gerechtelijke diensten in Asse
 • Overheidsopdracht voor de levering van telefoniediensten en videofonie in de penitentiaire inrichtingen
 • Overheidsopdrachten in het kader van het project "Crossborder" van de FOD Justitie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: Bewakingsopdracht voor het gebouw "North Galaxy"
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie 2017
 • Omzendbrief over het aanschaffen van personenvoertuigen voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut
 • Overheidsopdrachten in verband met het federale sociaal secretariaat PersoPoint
 • Overheidsopdrachten in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen
 • Bepaling van de maximale afmetingen van voertuigen
 • Varia