30 apr 2020 20:01

Agenda van de elektronische ministerraad van 2 mei 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken' - Tweede lezing
  • Vergoedingen voor de advocaten belast met de tweedelijnsbijstand
  • Financiering van de tewerkstellingscellen voor 2020
  • COVID-19: verlenging van de overgangsmaatregelen omtrent medische blootstellingen en ioniserende stralingen
  • Bevestiging van de toe te kennen budgetten voor ruimtevaartprogramma's
  • Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming om tegen piraterij te strijden
  • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2020