03 okt 2019 19:34

Agenda van de elektronische ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Financiële hulp voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2019
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2020
 • Overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de bouw van nieuwe gevangenissen
 • Dotatie om de deelname van de lokale politie van Antwerpen aan het 'stroomplan' te stimuleren
 • Globaal budget 2019 van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten
 • Methoden voor de berekening van de opslagverplichtingen van aardolieproducten
 • Overheidsopdracht voor het ruimen van pluimvee
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud, de ontwikkelingen en de hosting van de Sanitel-toepassing
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2019
 • Tweede deel van het programma 2019 van leningen van staat tot staat
 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Varia