08 mei 2020 17:38

Agenda van de elektronische ministerraad van 9 mei 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2020-2021
  • Overheidsopdracht voor Defensie: vervoer van het personeel per autobus en autocar
  • Integratie van de aanbevelingen van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie
  • Dosimetrisch toezicht: blootstellingsregister en stralingspaspoort
  • COVID-19: verlenging van de geldigheidsduur van bepaalde cheques
  • Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België
  • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
  • Deelname van Belgische officiers aan drugsbestrijdingsoperaties in Centraal-Amerika en aan operatie 'RESILIENCE' in de strijd tegen COVID-19
  • Varia