09 nov 2018 09:58

Agenda van de elektronische ministerraad van 9 november 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussentijds verslag van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019
 • Opvolgingsverslag eerste semester 2018 van het federaal plan gender mainstreaming
 • Implementatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Stand van zaken
 • Mediadienstencontract met Belga voor FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van een veldhospitaal voor medische steun
 • Verlenging van de concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten
 • Erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz
 • Weging van de functie van voorzitter van het Directiecomité bij de POD Wetenschapsbeleid
 • Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
 • Verlenging van de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek
 • Uitvoeringsmodaliteiten van de wet over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten
 • Volksgezondheid: correctie van de dotaties voor de geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten
 • Soorten rekeningen en contracten bedoeld in het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor mededeling aan het Centraal aanspreekpunt
 • Toekenning van het gezinspensioen in het pensioenstelsel van de zelfstandigen
 • Erkenning van de Afrikaanse varkenspest als een onvoorzien incident
 • Verhoging van de kredieten van de uitgavenbegroting 2018 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Varia