12 jan 2012 12:45

Agenda van de ministerraad

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

De ministerraad kan de agenda wijzigen.

  • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
  • Justitie: benoeming van een griffier van het Grondwettelijk Hof
  • Dossiers van de Regie der Gebouwen: verkoop van een hoeve in Beveren 
  • Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen
  • Verzekering voor geneeskundige verzorging: tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2012
  • Benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van Bpost

Na de ministerraad vindt u de persberichten van de ministerraad op www.premier.be en www.presscenter.org.